Danh mục: Hoa quả sấy giòn

Dừa sấy xốp giòn, sấy khô bằng máy sấy thăng hoa

Dừa sấy xốp giòn

Chuối sấy khô giòn

Tìm hiểu Quy trình, Kỹ thuật sấy…

Sấy cam khô giòn

Tìm hiểu Quy trình, Kỹ thuật sấy…

Sầu riêng sấy nguyên múi

Tìm hiểu Quy trình, Kỹ thuật sấy…

Sầu riêng sấy khô giòn

Tìm hiểu Quy trình, Kỹ thuật sấy…